Kystfiskeri om vinteren

Kystfiskeri om Vnteren

Kystfiskeri om vinteren – en begrænset periode

Kystfiskeri om vinteren varierer fra år til år. De milde vintre åbner op for godt kystfiskeri i hele landet, hvorimod de kolde vintre gør det svært i størstedelen af landet. 

Danmarks bedste kystfiskeri, når frosten sætter ind, finder man hovedsageligt på Sjælland og på Bornholm. Der er en del undtagelser, men ikke mange… Især ikke i perioder med megen frost. Kystfiskeriet er skrøbeligt i den koldeste tid, mere specifikt de år, hvor vi for alvor mærker vinterens kulde bide sig fast i Danmark. Nogle år er vinteren kort og når knap nok frysepunktet. De vintre er kystfiskeriet efter havørreder, muligt de fleste steder i landet.

Når vandet er koldt. Tæt på frysepunktet og saltindholdet i vandet er højt, er det tæt på en umulighed at lokke havørrederne til hug. Det hænger også sammen med, at de typisk ikke er at finde indenfor kasteafstand under de perioder.

I længere perioder med frost er det oftest det inderste og det laveste vand, som bliver koldest.

Derfor er der ingen fødemener at finde deri og oftest derfor heller ingen havørreder.

Vil man være sikker på fangst eller i hvert fald tæt på, når frosten er langvarig, så er Øst og Sydøstsjælland at foretrække, hvis man da ikke vil helgardere sig og tage til Bornholm. Frost gør kun kystfiskeriet bedre på på Bornholm om vinteren. Flere blanke havørreder trækker tæt under land end ellers. Saltindholdet i vandet rundt om Bornholm er lavt og vandtemperaturen er tilmed ofte, en anelse varmere end i resten af landet.

Det samme gør sig gældende i den midterste del af Østsjælland og ned til Lolland og Falster.

Kystfiskeri om vinteren – Bornholm

Bornholm er alle kystfiskeres redning om vinteren. Havørrederne i Østersøen rundt om øen, byder frosten velkommen. Fødeemnerne kommer tættere på land og trækker endda ind over de mange lavvandsplateauer, som er at finde flere steder rundt om øen. Altså det fuldstændig modsatte scenarie, i forhold til det meste af det øvrige Danmark.

Læs om det fantastiske vinterfiskeri på Bornholm og på hvilke campingpladser du kan overnatte i denne artikel: Vinterfiskeri på Bornholm…

Kystfiskeri om vinteren – Kalundborg Fjord

Kalundborg Fjord er en af undtagelserne, når det kommer til kystfiskeri under de koldete vintre. Selv pladsen, Ulstrup Sønderstrand, som er langt ude i fjorden kaster fisk af sig i den kolde tid
En del fiskepladser har lange badekar langs land, hvor vandet lige kan være den halve grad varmere. Det er hovedgrunden. Ferskvand fra mindre kanaler og afvandingskanaler er også en del af ligningen. Måske er det varme vand fra Asnæsværket også inkluderet deri…

Sådan fanger du havørrederne når der er koldest

Havørrederne på Sjælland og på Bornholm, vil gerne have store agn om vinteren. Blink eller kystwoblere fra 10 cm og op. Der må gerne indgå kombinationer af følgende farver på agnene.

Rød/sort, grøn/brun, lyserød/brun, lyserød/hvid, rød/brun, hvid/guld, og til tider blå/grøn/hvid. Brug gerne agn, som går stille i vandet – som ikke flakker for meget fra side til side.

I denne video er et godt eksempel på brugen af et blink, som ikke er for livligt og som er langt. Videoen er fra Bornholm, januar måned 2021.
Klik her…

Kystfiskeri efter havørreder generelt

Der er mange meninger og holdninger til det at dyrke kystfiskeri efter havørreder. Uanset årstid. Nogle kystfiskere er fanatikere og har holdninger som viger så langt fra virkeligheden, at man som begynder kunne finde på at vælge fiskeriet fra, skulle man løbe ind i en af dem.

Der er officielle regler og så er der uofficielle regler for kystfiskeri efter havørreder. Det er kun de officielle man skal holde sig til, så længe de uofficielle ikke har noget med medmenneskelighed og fiskenes ve og vel at gøre. Læs om mine åbne og frie meninger om emnet her: Kystfiskeri i Danmark…

Fredningsbælter, mindstemål og fredningstider for farvede havørreder er ufravigelige officielle regler, som alle skal overholde. Men i verdenen af kystfiskere, har hver og én holdninger til fiskeri, regler og fisk.

Jari – Kalundborgfjord.dk


Øsnker du en fiskeguide? Læs mere…