Havnsø

Jari med en flot havørred fra Havnsø på Nordsjælland

Havnsø i Nekselø Bugt, er på sin vis et vidt begreb. I denne pladsbeskrivelse er der dog tale om, det absolut bedste område af Havnsø, nemlig vestsiden. Parkerer man ved havnen og går mod vest, møder man både spidser, store sten, plettet bund og tangbælter. Men der er også små lækre vige og store stenrev. Flere steder er bunden sandet, men der er også områder med mørkere og mere stenet bund, hovedsageligt bestående af småsten og diverse vandplanter.

Går man turen hele vejen ud til militær-området og kigger på bundeforholdene, samt fiskepladsens placering i forhold til området omkring, forstår man hvorfor netop denne fiskeplads er så givende.

Pladsen har alt der skal til for, at være en god kystplads til fangst af havørreder.

Man kan parkere lige ved vandet og begynde fiskeriet derfra med det samme.

Område + parkering ved Havnsø

Denne fiskeplads ligger ved Havnsø, ca. 30 minutters kørsel fra Kalundborg Fjord.

Der kan parkeres her: Parkering

Tilgængelighed

Waders er en nødvendighed for at kunne fiske denne fiskeplads ordentligt igennem.

Fredninger

Der er ingen fredninger/fredningsbælter ved Havnsø.

Årstider

Året rundt kan der fanges havørreder på fiskepladsen/strækningen. Topsæsoner: Forår, sommer, efterår.

Om vinteren kan man dog godt fange havørreder nær den mørkbundede vig, ca. 500 meter vest for havnen. Under de varmere vintre, kan havørrederne fanges langs hele strækningen. Her skal man typisk affiske det lave vand, omkring sten og imellem tangplanterne.

Om sommeren er der ofte havørreder både langt inde og langt ude. Man skal til tider i den varme periode, koncentrere sit fiskeri i det lidt dybere vand midt på dagen. Undtagelsen kan dog være overskyede dage.

Anbefalede agn til denne fiskeplads ved Havnsø.

Efterår, vinter, tidlig forår: Brun, kobber, sort/rød, lyserød – på blink , kystwoblere og fluer.

Forår, sommer og tidlig efterår: Sølv, hvid, sølv/blå, hvid/grøn, sølv/grøn – på blink , kystwoblere og fluer.


Læs også teorien bag hvorfor der ofte fanges store fisk omkring Havnsø, som på vestsiden, langt hen ad vejen består af et lavvands-område: Klik her…