De gode blink til havørrederne i Kalundborg Fjord

Her kan man læse om de gode blink til Kalundborg Fjord og dennes havørreder.

De gode blink til havørrederne i Kalundborg Fjord – dybt vand

De gode blink til havørrederne i Kalundborg Fjord er mange… Nogle er dog lidt bedre end andre. Det gælder ofte om at tilpasse sine blink, til det område man fisker i. Læs mere herunder.

Når man fisker i dybere vand end f.eks. 1,5 meter, kan man generelt sige, at de havørreder man fisker efter, er trækkende fisk. Havørrederne trækker ofte i det dybere vand, for at komme til et område med lavere vand, hvor fødeemnerne i reglen er flere og lettere at fange. Men i perioder med sild, brisling og tobis, jager havørrederne i alle dybder.

Når man fisker i dybere vand, kan man både fiske over og under havørrederne. I dybt vand, er det mere tilfældighedernes spil, om man fanger en havørred, frem for når der fiskes i lavt vand. Man skal egentlig via. et tilfælde, ramme en trækkende ørred på vej fra a til b – eller en havørred som, i det øjeblik, jager en stime eller enkelte sild og tobis.

Jeg anbefaler at man bruger blink med en blank flade, blink med kraftigere gang i vandet eller blink i skarpere farver, når der fiskes i dybt vand.
I de flere meter vand, må vi som lystfiskere hjælpe havørreden med at finde vores blink. De blink som har en blank flade, glimter. Dem med kraftigere gang i vandet, sender lokkende vibrationer ud igennem vandmasserne. De skarpe farver kan nogle dage, være det der skal til, for at ørreden får øje på blinket længere væk fra.

Det kan også betale sig at benytte blink som kan kaste langt. Når man nu alligevel fisker på “chancen”, kan man ligeså godt fiske med blink, som kan kaste så langt som muligt, for at få affisket så meget vand, som muligt.

Havørrederne kan ligeså godt være langt ude, som tæt under land i dybt vand.

Gode blink til det dybe vand i Kalundborg Fjord kan være:

 • Stevnspilen
 • Bossen
 • Sømmet
 • Møresilda
 • Jarisen

Blink til havørrederne i Kalundborg Fjord – lavt vand

Hvis det dybe vand er motorvejen, er det lave vand tankstationer og pit-stops. Det lave vand er for mange lystfiskere, bare noget man går igennem, dette for at komme til det dybere vand. Det er en fejl. Langt de fleste fisk, også i Kalundborg Fjord, kan fanges i det lave vand. Typisk fra 1,5 meter og ned til 20 cm. vand. Oftest er det endda, at det er i det helt lave vand, fra 20-60 cm. der er allerbedst og mest givtigt.

Det er dog ikke altid lige nemt at fiske i så lavt vand. Tang og sten kan vanskeliggøre fiskeriet og ofte tyr man hurtigt til det dybere vand, bare for at kunne fiske, uden at sidde fast i fjordens grønne undervands-skove.

Nogle blink kan afhjælpe problemet. Og for de lystfiskere der lærer at mestre disse blink, kan langt flere fisk fanges end ellers. Det lave vand, er der havørrederne spiser oftest og af den grund også der, hvor man har størst chance, for at møde en sulten havørred, logisk set.

Bæreflade og rotation er 2 topkriterier for, om et blink kan fiskes på lavt vand eller ej. Jo længere eller bredere bæreflade, jo bedre. Roterer blinket under indspinning og spinstop, kan den hænge længere tid i vandet, og falder derved langsommere igennem vand-lagene.

Derudover er en kystwobler, som går højt i vandet, også et rigtig godt bud.

Gode blink til det lave vand i Kalundborg Fjord kan være:

 • OGP Silling
 • Pilespidsen
 • Salty
 • JK Paint Baronessen
 • JK Paint Stevnspilen
 • Glaswobleren fra Panzerfish
 • Jarisen

De gode blink til Kalundborg Fjord, kan købes hos den lokale grejforhandler i Ruds-Vedby: Neptun Fiskegrej…

Hvis man gerne vil vide hvilke farver jeg anbefaler til fjorden, så kan det læses om, under hver fiskeplads som er beskrevet her: Fiskepladser ved Kalundborg Fjord…

Rigtig god tur.

Jari – Lystfiskeri Danmark


Læs om glaswobleren her: Panzerfish…